Om mig själv

Om mig själv

Vem är jag, vad gör jag och vad vill jag


Cape Lux – Fånga ljuset.  Att ”Fånga Ljuset” har alltid intresserat mig. Redan som 7-åring fick jag min första kamera, och en kamera har sedan dess alltid följt mig. Tekniken har utvecklats, och jag har upplevt skillnaden från att fotografera och framkalla både pappersbilder och diabilder till den numera digitala världen. Men principen är densamma, och det som fascinerade då har fortsatt att fascinera:  att Fånga ljuset.


Lars ÖdemarkEtt foto


Ett fotografi (även foto) är en avbildning av verkligheten som skapats genom att ljus fångats på ett ljuskänsligt medium (en fotografisk film eller en bildsensor) i en kamera, antingen mekaniskt, kemiskt eller elektroniskt. Ordet fotografi kommer från grekiskans φως phos (ljus) och  γραφίς graphis  (pensel) det vill säga att måla med ljus.


(Källa: Wikipedia)


Cape Lux [kape lux]  - Fånga ljuset